Portalas gyviau.lt pasilieka visas turinio teises, kaip pagrindiniai turinio tiekėjai. Remiantis Lietuvos Respublikos Autorių Teisių Įstatymu norint kopijuoti ar kitaip platinti skleidžiamą informaciją, tekstas turi būti rašomas kabutėse su šalia pateikiama nuoroda į orginalų turinį.

Mes neatsakome už turinį, kuris yra teikiamas kitų subjektų su nuoroda į orginalų turinį ar tikslia autoriaus tapatybe. Tačiau pasiliekame visą teisę gautą (atsiųstą) informaciją redaguoti neįspėjant informuojančio asmens.

Portalas gyviau.lt pasilieka teisę šalinti komentarus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar yra įžeidžiančiantys kitus asmenis.

Esant pastebėjimams rašyti: info@gyviau.lt