Kodėl mes kenčiame reklamas ir jų istorijas?

June 16, 2014
Kategorija: Partizaninė reklama
0 1583 0
Kodėl mes kenčiame reklamas ir jų istorijas?

Rolando Kazlo misija nekęsti reklamos jau seniai praėjo. Šiandien gyvename marketingo dėsniais besivadovaujančios visuomenės ribose. Kur tik pasisuksite, jus lydės vienos ar kitos formos reklama. Informacijos amžius ir beribė interneto sklaida atvedė mus į interaktyvios reklamos erą, bet kaip mes iki jos atėjome? Žingsnelis po žingsnelio, pakopa po pakopos einame į reklamos vilkų irštvą. Vilkai, rykliai ir visi kiti stambūs faunos gyventojai, kuria iliuzijas ir troškimus. Jie parduoda prekes, kurių mums (ne)reikia. Ir vis tik mes kenčiame reklamas. Madmen reklamos agentūros istorija revoliucinga ir kūrybinga, bet tai tik 20 a. 6 deš. palikimas, vartotojiškumą ir propagandą skatinančios žinutės buvo skleidžiamos dar prieš 2500 metų.

Sugrįžkime į tuos istorinius laikus, kai reklamos agentūra neturėjo nei patalpų nei kūrybos direktorių, o ką jau kalbėti apie interaktyviąsias medijas.  Senovės Egiptas, Memfio miestas. Eidami senosios civilizacijos takais, paspiriat akmenį, bet šis akmuo nėra paprastas. Jame išraižytas ne kas kitas, o reklaminis tekstas: “Aš esu Rino, Krito salos gyventojas, pagal dievų valia man paskirtą užduotį, aiškinu žmonėms sapnus“. Tai vienas pirmųjų, paslaugas reklamuojančių, tekstų.  Tačiau reklamos buvo skirtos ne tik paslaugų viešinimui, bet ir politinei propagandai ( rodos niekas per tuos 2500 metų ir nepasikeitė). Taigi persų karalius Darijus I ant uolos išpiešė visą politinės reklamos kampaniją ( VI a. pr. kr.). Šie du pavyzdžiai primena mums rašytinės reklamos formos priešistorę.

Nuo uolų ir akmenų pereikime prie žodžio kilmės. Kol reklamos agentūra dar neįkurta, pavartykime terminų žodynus ir reklamos istorijos almanachus. Taigi lotyniškas žodis „relamare“, ne kas kitas o veiksmažodžiai  rėkti ir šaukti. Todėl prieš rašytinį žodį buvo reklamos šaukliai. Senovės Graikijoje tokie šaukliai vaikščiojo Atėnų gatvėmis ir skelbė reklaminį žodį: parduodam vergus, gyvulius ir kitas prekes. Sen. Romėnai viešai reklamavo gladiatorių kovas. Taigi senosios civilizacijos žinojo kaip veikia reklaminiai šūkiai, kokius ženklus ir simbolius kurti. Komerciniai ir politiniai tikslai apjungė rašytinė ir sakytinė reklamą. Su laiku šios formos tobulėjo. Nors dauguma pirmųjų reklamų neišliko iki šių dienų, jos itin reikšmingos šiuolaikiniam marketingui.

Jau senųjų civilizacijų reklamos agentūrą pastebėjo, kad investicijos į reklamą atsiperka. Didžioji reklamos revoliucija įvyko tuomet, kai Gutenbergas išrado  spausdinimo presą. Taigi reklamas pradėta reprodukuoti ir masiškai platinti. Kokios buvo trys pagrindinės reklamos strategijos ir formos iki spausdinto žodžio? Prekybinė markė, iškaba ir miesto šauklys. 1473 metais skurta pirmoji spausdinta reklama. Vienas išmanus anglas V. Kokstonas nusprendė pareklamuoti ir informuoti pirkėjus apie naujai išspausdintą knygą. Ilgainiui spausdintos reklamos tapo kasdienybe. Tuometinės reklamos buvo kuriamos savotiška pareiškimo forma. Taigi Anglai siūlė savo prekių importą laikraščiuose.

Tuometinė reklamos agentūra ir buvo laikraščių spaustuvė. XVII a. pradėtos naudoti linijinės ir klasifikuotos reklamos formos. Turiniu reklamos nebuvo kažkuo ypatingos. Tai tebuvo paprasti produktų aprašymai su kainomis. Tik XIX a. atnešė vizualesnes permainas. Laikraščiuose pradėtos spausdinti ir iliustracijos. Agresyvaus marketingo pavyzdžiu laikomi „Pears“ muilo gamintojai. Jų strategija buvo visai paprasta: leidžiama serija reklamų, kuriose atvaizduojami „angeliški“ vaikai. Taip pat ši kompanija reklamoms naudojo garsiausių menų kūrinių reprodukcijas. Amerikietis Thomas Brrattas, savotiškas tų laikų kūrybos direktorius, vadinamas šiuolaikinės reklamos tėvu. Vis tik, tai buvo iki-agentūriniai laikai.

Tik XIX a. antroje pusėje reklamos agentūra tapo savarankiška įstaiga. Savos taktikos, misijos ir vizijos. Pastebėję didėjančia ir populiarėjančią reklamos rinką, kūrybiškiausi, būsimi marketingistai, būrėsi į tikslingas įstaigas. Atėjus didiesiems karams, šios reklamos įstaigos, tapo propagandos ir ideologijos ginklo kūrėjais. Šiuo matu mūsų ideologija orientuota į vartotojiškumą. Nors pasikeitė ir patobulėjo reklamos formos ir kanalai, bet pamatinės idėjos liko tos pačios-šaukti, rėkti ir parduoti. O reklamas mes vis dar pakenčiam.