Vertimai, vertinimai ir „Nobelio premija“ už geriausiai išverstą pavardę

July 22, 2014
Kategorija: Įdomūs faktai
0 3919 0
Vertimai, vertinimai ir „Nobelio premija“ už geriausiai išverstą pavardę

Šiandien vertėjai turi ką veikti ir visados turėjo. Jei vienuoliai perrašinėtojai bei kryžiuočiai mokė pagonis svetimų kalbų naudodamiesi tik asmenine patirtimi, tai šiuolaikinės vertimo paslaugos apjungia istoriją, kultūra ir bandymu nesuklysti. Taip dailiai išdėstomi tekstai, o prasmės ieškoma ne pačiuose žodžiuose, bet tarp jų, vadinamose eilutėse. Šiandien mes vertinam ne tik literatūros kūrinius, bet ir jų vertima. Mes bodimės netobulai išverstais vietovardžiais, vardais, pavardėmis. Jei Hario Poterio vertėjai suteikė Hermionai, Drakui ir Neviliui visai kitas pavardes, tai kodėl pats Haris nebuvo pervadintas puodžiumi? Puodininkyste jis tikrai nesivertė. Taigi versdami grožinę literatūrą vertėjai stengiasi išlikti kūrybiški. Improvizuodami jie sugalvoja keistus vardus ir pavardes ir net vietovardžius. Ar kas nors dalina Nobelio vertimo premiją? Greičiausiai vertėjams tenka kitokį apdovanojimai, jų pavardės slepiasi vidinėse knygos viršelio pusėse, kurių beveik niekas nepastebi.

Garsiausi lietuvių vertimai ir vertėjų sąjunga

Andrius Tapinas, garsusis žurnalistas, kuris ir pats nepadeda rašytojo plunksnos į šalį, lietuvių skaitytojams suteikė daug džiaugsmo. Jis išvertė „Žiedų valdovo“ trilogija (1994,1998,2001). Trečioji dalis mus pasiekė tik pasirodžius pirmajam Peter Jackson filmui. Ar Tapino vertimas toks pats tobulas, kaip ir Tolkieno kūryba? Vietoj Morijos Žiedo brolija leidosi į Morają. Tikrieji Tolkienologai prieštarautų tokiam vėrimui ir pavadinimo iškraipymui, tačiau paprastam skaitytojui nesvarbu ar Morija ar Moraja. Spausdinant vietovardžius, ypatingai išgalvotus, virtualūs kalbos redaktoriai jų neatpažins. Garsusis lietuvių poetas, eseistas ir dar garsesnis Kukutis, spėjo išversti apie 14 knygų. Lietuvoje įkurta, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga. Kas geriau išvers grožinę literatūrą jei ne profesionalūs literatai? Vertėjauti Martinaitis tikrai mokėjo. Vertėjų sąjungoje teikiamos premijos už kultūriškai vertingą vertimą. Vertingiausio verstinės knygos rinkimai tęsiasi ir šiandien. Kokį literatūrinį ir prasminį turtą mums suteikia vertėjai. Juos globoja pats  Šv. Jeronimas.

Toks literatūrinis, teisinis ir kultūrinis lobynas

Vertimai ir jų įvertinimas priklauso ne tik nuo skaitytojų. Jei mes, eiliniai skaitytojai, nepastebim vertimų klaidų, tai profesionalūs vertimų kritikai žino, kada tekstas išverstas prastai ir ko jam dar trūksta. Ne visiems lemta versti tekstus ir gauti premijas už tobulai išverstus, vertingiausius literatūros kūrinius. Vieni vertėjai užsiima tik dokumentacijų vertimu, tačiau šiuolaikiniame vertimų biure reikia būti universaliu ir adaptyviu. Kartais tenka versti net ir literatūriškai nevertingus ir nekultūringus tekstus. Kad ir kaip bodėsitės tam tikros kalbos, literatūrinio žanro ar rašytojo, jums teks dirbti su tokiais tekstais. Jei pasišventėt tokiai profesijai, teks pakentėti. Kaip ir žurnalistams, kurie dirba universaliuose dienraščiuose. Jie rašo visomis įmanomomis temomis. Jie plečia akiratį, o kartais visiškai susiaurina.

Įkyrėliai, Nevėkšlos ir Smirdžiai

Jau užsiminiau, kad Hario Poterio vertėjai stengiasi kuo išradingiau pervadini veikėjus. Jei bent vardus paliko originalius, tai pripaišė jiems nebūtas pavardes, o gal ir pavardes. Hermiona Įkyrėlė, Drakas Smirdžius ir Nevilis Nevėkšla. Tikrai lietuvių vertėjai kartais pasiklysta vertime, kaip ir poezijos interpretatoriai. Anglų kalboje šių personažų pavardės skamba idealiai, tačiau jas lietuvinant vertėjai išgalvojo savas prasmes, beveik kaip mes vaikystėje. Gerai, kad jie pažodžiui nevertė pavardžių, kitaip Hermiona būtų Grudų Malėja, o Nevilis Ilga-apatinis. Jei verčiant sakinius, pastraipas ir net skyrius leidžiama improvizuoti, tai pavardžių ir vardų negalima perkurti ir suteikti jiems kitų prasmių. Vis tik jau aptartas Hario Poterio knygų vertimo pavyzdys nėra visiškai netinkamas, nes personažų pavardės  atspindi jų charakterius. Hermiona kartais tikrai įkyri, Nevilis tikras nevėkšla, o apie Draką net neverta pradėti.

, ,