Faktai apie Darių ir Girėną bei jų skrydį virš Atlanto

July 16, 2013
Kategorija: Asmenybės | Garsios asmenybės, Įdomūs faktai
0 6296 0
Faktai apie Darių ir Girėną bei jų skrydį virš Atlanto

Šiomis dienomis minima ypatinga data Lietuvai. Prieš 80 metų skrydžiui virš Atlanto vandenyno iš Niujorko pakilo lėktuvas pilotuojamas Dariaus ir Girėno. Kaip bebūtų gaila, skrydis nesibaigė laimingai. „Lituanica“ nukrito, sudužo, o pilotai žuvo. Tačiau kas jie buvo? Skaitykite šiame straipsnyje.

Steponas Darius

steponas darius

Steponas Darius

Steponas Darius gimė 1896 m. sausio 9 dieną Tauragės apskrityje. Kai jam buvo aštuoneri, mirė jo tėvas ir mama ištekėjo už kito vyro. Dėl sunkios padėties 1907 m. žiemą visa šeima išvyko į JAV. Steponui Dariui mokslai sekėsi puikiai ir 1916 m. jis baigė Harisono vidurinę technikos mokyklą bei  pasirinko ir toliau studijuoti technikos mokslus (Lane Junior College) koledže. S. Darius ne tik mėgo techniką, tačiau norėjo tapti aviatoriumi. JAV Stepas labai pamėgo sportą: žaidė beisbolą, krepšinį, europietiškąjį futbolą. 1917 m. S. Darius stojo į JAV kariuomenę savanoriu, dirbo telefonistu ir mokėsi braižybos. Po keleto metų, suvokdamas kokia svarbi yra aviacijos vystymosi reikšmė, Darius buvo vienas iš pagrindinių Lietuvos aeroklubo (LAK) sumanytojų ir steigėjų, o 1928 m. kovo 6 d. kap. Steponas Darius rašė savo vadui vyr.ltn L.Peseckui: „Nusprendžiau pasiliuosuoti iš kariuomenės, parašiau raportą tuo reikalu, bet manau, kad raporte išdėstyti motyvai dar galima kiek paaiškinti.“

Stasys Girėnas

girėnas

Stasys Girėnas

Stasys Girėnas buvo šešioliktas vaikas šeimoje, gimė Raseinių apskrityje 1893 m. spalio 4 dieną. Kai jam buvo 11 metų mirė jo tėvas, o po kiek laiko ir mama. Prislėgtas vargo taip pat emigravo į Ameriką, kur 1913 m. už 3 dolerius tarnavo pasiuntiniu spaustuvėje. Stasys Girėnas taip pat itin domėjosi technika. Tik nuvykęs į Ameriką nusipirko dviratį, o po kiek laiko ir motociklą. Dažnai stebėdavo kylančius ir tupiančius lėktuvus, o jei dingdavo, broliai žinodamo kur jo ieškoti – aerodrome. Prasidėjus karui, Stasys norėjo patekti į kariuomenę, tačiau dėl silpnos sveikatos jam nepavyko. Vaikinas nepasidavė, nes svajojo valdyti lėktuvą ir tarnauti karo aviacijoje. 1917 m. spalio mėn. Stasys Girėnas buvo paskirtas į 136 oro eskadrilę, kurioje per visą savo tarnybą ėjo įvairias eskadrilės komandos kareivio ir mechaniko pareigas. Amerikos kariuomenėje ištarnavęs 17 mėnesių ir 20 dienų, buvo paleistas, nes prasidėjo demobilizacija. Hub Cab Co, ko gero, buvo pirmoji lietuvių automobilių susisiekimo bendrovė, prie kurios vystymosi prisidėjo ir Stasys Girėnas. Depresijos laikotarpiu šis verslas bankrutavo. S. Girėnas su S. Dariumi susipažino 1927 metais.

Skrydis virš Atlanto

lituanica

„Lituanica“

Prieš 80 metų liepos 15 dieną iš Niujorko oro uosto pakilo lietuvių pilotuojamas lėktuvas „Lituanica“. Lėktuvas buvo mažas, tik dviejų vietų ir jame nebuvo nei radijo ryšio, nei parašiutų, nors tuo metu JAV buvo gaminama itin daug lėktuvų ir lakūnai turėjo iš ko pasirinkti. Dariaus ir Girėno tikslas buvo perskristi Atlanto vandenyną ir nusileisti Kaune, tuometinėje Lietuvos laikinojoje sostinėje. Lėktuvas „Lituanica“ buvo pasiruošęs įveikti beveik 8 tūkstančius kilometrų be nusileidimo, be to, šis skrydis turėjo išgarsinti Lietuvą.

Apie artėjančią audrą virš Vokietijos lakūnai žinojo. Deja, kelionė baigėsi tragiškai. Lėktuvas nukrito ir lakūnai žuvo. Liepos 17 dieną buvo pranešta, kad Vokietijoje, netoli Soldino (dabar Lenkija) buvo surastas sudužęs oranžinės spalvos lėktuvas su užrašu „Lituanica“.

Per 37 valandas ir 11 minučių Darius ir Girėnas nuskrido 6411 kilometrų. Šis lietuvių skrydis užimą pirmą vietą pasaulyje pagal to meto tikslumą ir antrą vietą pagal nuskristą nuotolį be nusileidimo.

, , , , ,